Samoa - Seyyar Yağ Doldurma Platformu

354120 - 3:1 yağ pompası
362103 - Yağ hortumu 1/2'' 3mt
365535 - Dijital sayaçlı tabanca
432000 - Tekerlekli varil taşıyıcı