Mimarlık

Marka Standartları

IWA, yeni yaratılacak markaların standartlarını hazırlamaya veya mevcut markaların standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

Marka standardizasyonu sürecinde mimarinin yanında, diğer proje disiplinleri, reklam, işletme, pazarlama, finans, ekipman vb. faaliyet birimlerinin ortak çalışmaları yer alır.