İş Geliştirme

Günümüz rekabet koşullarının ve müşteri taleplerinin zorunlu kıldığı ‘en iyi hizmeti optimum şartlarda sunmak’ gerçeğinden hareketle WoPS, daha verimli, hızlı ve sonuç odaklı olması gereken otomotiv servislerinde ‘İnsan, Mekan, Ekipman ve Süreç Yönetimi’ başlıklarını iyileştirerek verimlilik artışı sağlamakta, ölçümlendirmeler yaparak yeni stratejiler planlamaktadır.

Materyale erişmenin herkes için giderek kolaylaşması sebebiyle, hizmet ve süreçlerde farklılaşmayı yaratmak kaçınılmaz bir ihtiyaç olmuştur, bu sebeple WoPS güncel ticari yaklaşımları, yerel pazarın koşulları ve üretici standardında hizmet perspektifi ile harmanlayarak optimum çalışma şartlarını yakalamayı hedeflemektedir. Bu vizyonu paylaşan bir çok otomotiv üreticisi, distribütörü ve bayisi ile yapılan çalışmalar oldukça başarılı sonuçlar vermiştir.

Unutmayın, 'Zor olan iyi olmak değil, her zaman iyi kalmaktır!'